Hướng dẫn cài đặt Print Server PS110U

Bởi Phan Chí Thanh (17/05/2016)

Hướng dẫn cài đặt Print Server PS110U

Cài đặt phần cứng

  Bước 1: Chuẩn bị các phụ kiện cần thiết trước khi cấu hình: Máy tính chạy hệ điều hành Windows có kèm ổ CD, máy in, router, cáp máy in.

  Bước 2: Tắt máy in, kết nối máy in với 110U qua cáp kết nối máy in, kết nối 110U với Router qua cáp RJ45.

  Bước 3: Mở lại máy in.

  Bước 4: Cắm dây nguồn cho thiết bị PS110U.

  Bước 5: Chờ khoảng 40 giây.

Thông tin cài đặt cơ bản

  Username: Admin

  IP Address: 192.168.0.10

  Subnet Mask: 255.255.255.0

Cài đặt Print Server

  Bước 1: Cho đĩa CD vào máy tính, tiến hành chạy phần mềm cài đặt (Nếu bạn không có đĩa CD thì vào link sau: (http://www.tplink.com/support/download.asp) and download the PrintServer_Setup_Wizard).

  Bước 2: Chọn Setup Wizard.

  Bước 3: Chọn Next.

  Bước 4: Print Server 110U rồi nhấn Next.

  Bước 5: Chọn YES để ô Password trống rồi nhấn Next.

  Bước 6: Cấu hình IP cho thiết bị (IP cùng lớp mạng với Router) - ghi nhớ IP để lần cài đặt sau truy cặp.

  Bước 7: Chọn Next rồi Next.

Cấu hình máy in

-->  Đối với máy in đã cài đặt sẵng, bạn chỉ việc chọn máy in rồi nhấn Next để cài đặt.

-->  Đối với máy in chưa cài đặt

Bước 1: Chọn Add New Printer sau đó nhấn Next.

Bước 2: Chọn Local printer attached to this computer sau đó nhấn Next.

Bước 3: Chọn Use the following port và chọn giá trị LPT1: (Recommended Printer Port) sau đó nhấn Next.

Bước 4: Chọn tên máy in sau đó nhấn Next.

Bước 5: Ghi tên máy in sau đó nhấn Next.

Bước 6: Chọn NO rồi nhấn Next.

Bước 7: Nhấn Next để hoàn tất cài đặt

Sale

Không sẵn có

Hết hàng