Hướng dẫn cài đặt Print Server PS310U

Bởi Phan Chí Thanh (17/05/2016)

Hướng dẫn cài đặt Print Server PS310U

Thiết bị cần chuẩn bị

  Máy tính chạy hệ điều hành Windows có ổ đĩa cài đặt.

  Một thiết bị kết nối qua cổng USB.

Cài đặt phần cứng

  Bước 1: Tắt thiết bị USB.

  Bước 2: Kết nối thiết bị USB vào TL-PS310U.

  Bước 3: Kết nối TpLink TL-PS310U vào router hoặc switch/HUB bằng cáp RJ45.

  Bước 4: Cắm ngồn cho thiết bị PS310U, nếu đèn LED báo sáng thì thiết bị đã kết nối được mạng.

Thông số mặt định của thiết bị

  IP address: 192.168.0.10/255.255.255.0

  Password: không có

Cài đặt phần mềm

  Bước 1: Cho đĩa vào khởi chạy trình cài đặt vào chọn TL-PS310U.

  Bước 2: Chọn lựa phiên bản hệ điều hành Windows bạn đang sử dụng.

  Bước 3: Sau khi cài đặt, chọn DO restart your computer rồi nhấn Finish.

Cài đặt máy in

  Bước 1: Khởi chạy phần mềm đã cài đặt trên máy tính.

  Bước 2: Trên màn hình của ứng dụng chọn TL-PS310U XXXXXX (192.168.0.10), nhận chuột phải chọn Server Configurations.

  Bước 3: Thiết lập IP cho thiết bị PS310U rồi nhấn Set.

  Bước 4: Mở lại Server Configurations rồi chọn Restart Server để cài đặt lại IP.

Cài đặt các thiết bị qua cổng USB

MFP and Storage Server sẽ tự nhận dạng các thiết bị USB gắn vào cổng USB trên PS310U

  Bước 1: Chọn USB Printer nhấn Connect Device.

  Bước 2: Chọn OK khi có thông báo hiện ra.

  Bước 3: Windows sẽ tự nhận trình điều khiển tự động.

  Bước 4: Sau khi hoàn thành cài đặt trình diều khiển, thì máy in sẽ xuất hiện trong trình quản lý của hệ điều hành.

  Bước 5: Chọn phải vào máy in rồi chọn Connect Automatically for Printing.

Cài đặt ổ cứng qua cổng USB

  Bước 1: Chọn lựa ổ cứng USB rồi nhấn Connect Device.

  Bước 2: Hệ thống sẽ tự nhận và cài đặt trình điều khiển

--> Ngắt kết nối ổ đĩa khi không sử dụng, chọn thiết bị rồi nhấn Disconnect Device.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng