Hướng dẫn cấu hình tên và mật khẩu TPLink M7350

Bởi QTV Võ Hoàng (13/07/2016)

Hướng dẫn cấu hình tên và mật khẩu TPLink M7350

Đặt mua sản phẩm TP-LINK M7350

Vieo hướng dẫn: Youtube

Bước 1: Mở thiết bị TpLink M7350 hoạt động bình thường, kết thiết máy tính hoặc thiết bị di động tới thiết bị thông qua tên và mật khẩu Wifi mặc định bên trong nắp máy.
Bước 2: Dùng trình duyệt Web (Chrome, IE, Firefox, ...) kết nối tới đại chỉ 192.168.0.1


Bước 3: Login với tên và mật khẩu là admin.
Bước 4: Bạn có thể đổi tên và mật khẩu trang cấu hình tại bước này rồi lưu lại, nếu vẫn muốn giữ nguyên giá trị admin bạn nhấn vào dấu x bỏ qua bước này.


Bước 5: Giữ nguyên giá trị nhấn Next.


Bước 6:
  - Thay đổi tên Wifi tại mục Wireless NetWord Name (lưu ý tên không có khoáng trắng, ký tự đặc biệt, không viết Tiếng Việt).
  - Thay đổi mật khẩu Wifi tại mục Wireless PassWord (lưu ý mật khẩu phải từ 8 ký tự trở lên).
  - Sau đó nhấn Next.


Bước 7: Kiểm tra thông tin chính xác sau đó nhấn Finish. Chờ thiết bị khởi động lại là hoàn thành.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng