Hướng dẫn đổi tên và mật khẩu Huawei E8231

Bởi QTV Võ Hoàng (04/10/2016)

Hướng dẫn đổi tên và mật khẩu Huawei E8231

  Bước 1: Kết nối với thiết bị thông qua tên và mật khẩu mặt định bên trong nắp máy thiết bị

  Bước 2: Dùng trình duyệt web (Chrome, Cốc Cốc, Firefox, IE, ...) truy cập tới trang 192.168.8.1

  Bước 3: Vào tag Settings. Đăng nhập vào trang cấu hình với tên và mật khẩu: admin/admin

  Bước 4: Vào tag WLAN --> WLAN Basic Settings

Đổi tên tại trường SSID (Lưu ý: Tên không chứa khoảng trắng, ký tự đặc biệt, có dấu)

Đổi mật khẩu tại trường WPA Pre-Shared key (Lưu ý: Mật khẩu từ 8 ký tự trở lên)

<Điện thoại: 1900.2021 hoặc 08.73002021 -- 0915.155.100 - VoHoang.vn>

Sale

Không sẵn có

Hết hàng