Hướng dẫn đổi tên và mật khẩu thiết bị Vodafone R207

Bởi Phan Chí Thanh (05/10/2016)

Hướng dẫn đổi tên và mật khẩu thiết bị Vodafone R207

* Link Video: Youtube

  Bước 1: Kết nối máy tính hoặc điện thoại tới wifi mặc định của thiết bị. Tên và mật khẩu wifi mặc định nằm phía trong nắp máy.

  Bước 2: Sử dụng trình duyệt web truy cập vào trang địa chỉ 192.168.0.1

  Bước 3: Đăng nhập vào trang quản trị với password là: admin

  Bước 4: Truy cập vào tag WIFI --> Security

Thay đổi tên wifi ở trường SSID: Lưu ý tên không có ký tự đặc biệt, không dấu

Thay đổi mật khẩu ở trường key: Lưu ý mật khẩu đủ 8 ký tự trở lên

<Điện thoại: 1900.2021 hoặc 08.73002021 -- 0915.155.100 - VoHoang.vn>

Sale

Không sẵn có

Hết hàng