Hướng dẫn đổi tên và mật khẩu TP-Link 3420 v3.0 cách 2 - Cấu hình bằng điện thoại

Bởi QTV Võ Hoàng (24/08/2016)

Hướng dẫn đổi tên và mật khẩu TP-Link 3420 v3.0 cách 2 - Cấu hình bằng điện thoại

Bước 1: Cắm nguồn mở thiết bị Tp-Link 3420 hoạt động bình thường.
  - Kết nối máy tính với thiết bị qua Wifi mặc định: thông tin tên và mật khẩu dưới thân máy.
Bước 2: Dùng trình duyệt Web (Chrome, IE, firefox, ...) kết nối tới địa chỉ 192.168.0.1
  - Nhập Username và Password là admin - sau đó nhấn Login.


  - Giữ nguyên giá trị nhấn Next.


Bước 3: Lựa chọn cách thức kết nối - Sau đó nhấn Next.


Bước 4: Giữ nguyên giá trị nhấn Next.


Bước 5: Thay đổi giá trị tên Wifi mong muốn vào ô NetWord Name (lưu ý tên không có khoảng trắng, ký tự đặc biệt, không viết Tiếng Việt).
              Thay đổi giá trị mật khẩu tại ô PassWord (lưu ý mật khẩu từ 8 ký tự trở lên).


Nhấn Next - Nhấn Save - chờ thiết bị khởi động lại là hoàn thành.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng