;

Adapter (cục nguồn) Router Wifi TP-link | 9V - 0.6A

75.000₫Dùng cho các sản phẩm trung bình của TPlink như WR740N, 741ND, WR841N, TP-link TL-WR720N, modem wifi TD-8151N, TD-8951ND...

Nhà sản xuất: TP-LINK Technologies

Dùng cho các sản phẩm trung bình của TPlink như WR740N, 741ND, WR841N, TP-link TL-WR720N, modem wifi TD-8151N, TD-8951ND...

Đánh giá sản phẩm

5

Sale

Không sẵn có

Hết hàng